Tuesday, 14 June 2011

KAMI SEDANG MENUJU KEJAYAAN DALAM OTI 2, 2011

ANALISA PERBANDINGAN  PENCAPAIAN MATA PELAJARAN BAGI SETIAP KELAS DALAM UJIAN OTI 2, 2011. KAMI BERJAYA MENINGKATKAN PRESTASI MURID ...ALHAMDULILLAH