Thursday, 12 May 2011

PERJUMPAAN BERSAMA PN GURU BESAR DGN. GURU TAHUN 5

Perjumpaan bersama Puan Guru Besar untuk 'Post Mortem.' berkait Peperiksaan Pra OTI 2. Diharapkan guru-guru terlibat dapat menggunakan strategi yang dibincangkan bersama.